Projekt "Poradna pro závislosti 2" ve městě Varnsdorf

Projekt je zaměřen na zlepšení sociální situace, posilování soběstačnosti a efektivnější uplatnění na trhu práce u cílové skupiny obyvatel města Varnsdorf a okolí, kteří jsou ohroženi závislostmi (nelegální návykové látky, alkohol, gambling…), a to včetně jejich blízkých. A to především těch ze sociálně vyloučeného prostředí, které je s užíváním návykových látek a závislostním chováním spojeno. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství a kariérního poradenství ve Varnsdorfu podpoříme od ledna 2021 do června 2022 celkem 112 osob starších 15 ti let.   

Naším cílem je poskytnout odborné informace a podporu s cílem získat osoby ohrožené závislostí do adiktologické péče. U cílové skupiny chceme napomoci při zvyšování osobních kompetencí a sociální mobility ve vztahu k trhu práce a institucionálnímu prostředí. Chceme zajistit sociální stabilizaci jako podmínku  úspěšného zapojení se na trh práce.

Kontakty na pracovníky projektu:

Poradna pro závislosti Varnsdorf – Poštovní 1254, 407 47 Varnsdorf

Tel.: 778 506 392; e-mail: poradna.varnsdorf@drugout.cz

Více informací zde: http://www.drug-out.cz/poradna-pro-zavislosti-varnsdorf/

 

Projekt „Poradna pro závislosti 2“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016612 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.